موضوعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری

موضوعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری

انتخاب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری

انتخاب موضوعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری

پیشنهاد موضوع پایان نامه دکترا
ارتقا  هویت دانشکده معمار ی و شهر سازی از طریق کمک به  اغنای نیازهای متعالی دانشجویان به وسیله ویژگیهای معماری فضا
واحد همسایگی با نشاط  (معیارهای  معمارانه  برای ارتقای نشاط و سرزندگی   در واحدهای  همسایگی )
ارتقاء سطح طراحی مسکن بر پایه  الگو یابی با استفاده از متغیرهای فرهنگی
بررسی تحولات حیاط  در معماری اقلیم گرم و خشک ایران برای دستیابی  به الگوی  بهینه   فضای باز در مسا کن
ارتقای کیفیت فضای باز در ساختمان های مسکونی با تاکید بر ترجیهات  ذهنی  و ز یبایی شنا سی کاربران
ارتقای هویت اسلامی در معماری بناهای مذهبی با بهره گیری از آیه پردازی  یا  نمادگرایی
بررسی تاثیرات پیکر بندی فضایی و ساختار کالبدی بر تجربه ادراک زمان ذهنی عابرین پیاده با بهره گیری از رویکرد واقعیت مجازی
طراحی فضاهای عمومی شهری در ایران  با هویت مرکب محلی – جهانی در فرآیند  جهانی شدن شهرها
تحقق منظر فرهنگی پایدار  با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی
بررسی شاخص های  موثر بر ارتقای پایداری اجتماعی در فرآیند باز آفرینی بافت های فرسوده شهری در ایران
تدوین روش تحقیق روایی در بررسی هویت شهری
بررسی استقرار نظام آموزش و پرورش مدرن در ایران با تکیه بر تحلیل پیکربندی فضایی ساختمان های آموزشی دوره پهلوی اول
نقش فضاهای باز در ارتقای  تعاملات اجتماعی ساکنین مجموعه های مسکونی
روند شکل گیری معنا در برخورد   با مکان   (بررسی  چگونگی ادراک معنا ی محیط برای دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت در طول مدت تحصیل)
بازخوانی معنا در معماری بر پایه نگرش اسلامی
بهینه سازی لرزه ای مبتنی بر هزینه در مرحله اولیه طراحی معماری ساختمانهای چند مرتبه بنایی
معیارهای کالبدی مرکز محله برای ارتقای مشارکت جمعی     (معیارهای کالبدی مرکز محله برای تحقق مفاهیم فرهنگ ایرانی با توجه به ارتقای مشارکت جمعی )
تدوین الگوی محله  مسکونی جهت افزایش تعاملات اجتماعی با محوریت مسجد
اصول طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد شخصیتی نوجوانان  
برش عرضی  ابزار ساماندهی فرم شهرها
بررسی و  بازتعریف فرآیند  رمزگذاری در طراحی فضای  شهری با رویکرد نشانه شناسی
شناسایی  مولفه های کالبدی تاثیر گذار بر پایداری فرم فضاهای در حال گذار (لبه های  شهر)
پژوهش در مورد محلات اقلیمی مناطق سردسیری برای  دستیابی به راهکارهای طراحی در مقیاس میانی که با مقیاس کاربردی تطابق دارد
الگوهای برای توانمند سازی، احیاء و معاصر سازی باغات منطقه قصرالدشت شیراز
طراحی  پارامتر یک و معماری پایدار
بررسی سبک معماری معاصر ایرانی
آموزش مفاهیم سازه و فن ساختمان در معماری
بررسی و  تحلیل پایداری و بوم گرایی در  مسکن معاصر و معماری مسکونی سنتی ایران
ارتقای نظام آموزش معماری با بهره گیری از آموزه های اسلامی
معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی و معماری سبز
الگوهای مسکن شهری پایدار در کشورهای  در حال توسعه با توجه به کیفیت  مسکن در زمینه  اجتماعی - فرهنگی
مرمت
معماری متعالی
تدوین اصول مرمتی برای کشورهای اسلامی
شناخت و بررسی معماری کالبدی روستایی سیستان
انتخاب مصالح جهت ارتقای فضای معمارانه
مدیریت شهری – بحث مشارکت
باز ساماندهی محله ها جهت ارتقاء  کیفیت  محیط زیستگاه های انسانی
جهانی شدن و شهرهای جهانی
منظر صوتی


/ 0 نظر / 11 بازدید