انجام سمینار کارشناسی ارشد

انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی آماری
انجام سمینار کارشناسی ارشد تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی
انجام سمینار کارشناسی ارشد سرمایه فکری چیست ؟
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب
انجام سمینار کارشناسی ارشد تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا
انجام سمینار کارشناسی ارشد اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانکانجام سمینار کارشناسی ارشد کشاورزی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان
انجام سمینار کارشناسی ارشد میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی کلی پژوهش
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستانانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش
انجام سمینار کارشناسی ارشد گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستمانجام سمینار کارشناسی ارشد برنامه ریزی و کنترل مناسب
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر
انجام سمینار کارشناسی ارشد گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه
انجام سمینار کارشناسی ارشد همداستانی جهان خیام و هدایت و بازتاب آن در بوف کور
انجام سمینار کارشناسی ارشد آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تجزیهانجام سمینار کارشناسی ارشد تحلیل در بیان اشعار سعدی
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقش اسب در شاهنامه فردوسی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی اثرات فناوری و اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی مسائل بازار رسانی و بازاریابی محصول امروز در استان آذربایجان غربی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی (طلب) در مثنوی مولانا یا شکایت نی ، حکایت طلب
انجام سمینار کارشناسی ارشد معیارها و شاخص های دسته بندی شده پس از طراحی مدل و ورودی داده ها
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای بیمه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پادشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سبک رهبری به میزان کارآفرینی کارکنان در سازمانهای دولتیانجام سمینار کارشناسی ارشد مطالعه موردی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی نقش گمرکی الکترونیکی به تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان در استان آذربایجان غربی
انجام سمینار کارشناسی ارشد طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده ار مدلهای پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجاری استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه ایران شهر ایلام
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی
انجام سمینار کارشناسی ارشد سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمودی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل فشار زایی شغلی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی و جایگاه شخصیت زن در منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو و شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عواما موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها
انجام سمینار کارشناسی ارشد دهیاری ها به عنوان سازمانهای عمومی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر رقابتهای فشرده و فزونی عرضه و تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی کیفیت و دیگری قیمت
انجام سمینار کارشناسی ارشد تغییرات سریع دنیای کنونی
انجام سمینار کارشناسی ارشد اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی جنبه های گوناگون طنز بر مثنوی معنوی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در استان همدان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی سبکهای تصمیم گیری در سازمانهای دولتی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او
انجام سمینار کارشناسی ارشد همداستانی جهان خیام و هدایت و ابزتاب آن در بوف کور
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان بر میزان تعهد سازمانی آنها
انجام سمینار کارشناسی ارشدانجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی فریب و تأثیر آن در شاهنامه فردوسی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سیستم سازمان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع سیمان ، خودرو قطعات ، نفرات اساسی )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی شناسانه اشعار فارسی
انجام سمینار کارشناسی ارشد (مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانیانجام سمینار کارشناسی ارشد و یادگیری سازمانی در شرکت های انرژی استان کردستان مطالعه ، شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق )
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی بخضی ار کاستی های ترجمه رساله قشیریه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اقتصاد و داراییی و ادارات تابعه استان کردستان در سالانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاه مرتعی (RUMEX OBTUSIFOLIUS) در سه مرحله رویشی با روشهای شیمیایی ، کیسه های نایلونی و گاز
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بریادگیری سازمانی ، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین اخلاق سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی در گمرکات استان کردستان همدان و کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل اثر گذار درانتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای جهانگردی غرب کشور در کردستان ، کرمانشاه و همدان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه سازمانهای دولتی شهرستان سنندج )
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارائه الگوی سنتی بر روشهای تصمیم گیری چند مهیاره برای درجه بندی شعب بانکها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی اثرات بنگاههای معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی و بررسی عللانجام سمینار کارشناسی ارشد تأخیر در پروژه های راه سازی (مطالعه موردی : شهرستان سقز)
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر برخی عوامل بازاریابی در جذب مشتریان بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان در استانهای کردستان و کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشدانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی محرکهای آماده سازی برروی رفتار مصرف کننده در انتخاب یک طعم بخصوص از نوشیدنیها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای بخش انرژی استان کردستان )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع بیجار و متوسط شهرستان کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در سطح استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی اراک )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهرانانجام سمینار کارشناسی ارشد با تاکید بر بازده بازار
انجام سمینار کارشناسی ارشد مطالعه استراتژی های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیتهای بازاریابی (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی و خدماتی )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کرمانشاه )
انجام سمینار کارشناسی ارشد در شرکتهای مستقر EFQM بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل در حوزه انرژی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی کارایی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی مدل مناسب جهت انتخاب تأمبن کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه TQM و عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ابعاد ساحتاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر حمله مغول در زبان و ادب فارسی و انعکاس آن در تاریخ جهانگشا و نقشه المصدور
انجام سمینار کارشناسی ارشد عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی : بانک صادرات استان ایلام )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی (در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان همدان )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش فرهنگی با رفتار شهروندی سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفیتانجام سمینار کارشناسی ارشد خدمات الکترونیکی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت کننده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد برسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی (مطالعه موری : شعب بانکهای ملی ، صادرات ، سپه و اقتصاد نوین استان کردستان )
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام با استفاده از روش AHP (محدود بهانجام سمینار کارشناسی ارشد شرکت برتر بورس ر فاصله زمانی )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی میزان سلامت سازمانی و رابطه با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات بهزیستی شهر تهران در سالانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی اثر بخشی مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش (ناحیهانجام سمینار کارشناسی ارشد شهرستان کرج استان البرز )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی (چاشنی غذا )شهرتهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل هزینه ای موثر بر بهای تمام شده انشعابات گاز سالانجام سمینار کارشناسی ارشد شهر سنندج به روش هزینه یابی بر مبای فعالیت (مطالعه موردی : شرکت گاز استان کردستان )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی کارایی مدل FRO بر تعیین سطح وفاداری مشتریان بانکهای تجاری (مطالعه مورری : بانک رفاه شهر تهران )
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ساختار گفتگو ها و مناظره ها در دیوان شمس
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی هویت شعری نیم قرن اخیر کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد انجام سمینار کارشناسی ارشد

بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشدانجام سمینار کارشناسی ارشد انجام سمینار
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی سازمانها
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتری
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری استان مازندران
انجام سمینار کارشناسی ارشد مدل دینامیک
انجام سمینار کارشناسی ارشد شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور و ارائه مدلی برای آن
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد نظامهای سنتی بودجه ریزی
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcic
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد شخصیت شناسی مردم کوچه و بازارو طبقات پایین جامعه_ تحقیقی در ارتباط با رفتار،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی و معنوی
انجام سمینار کارشناسی ارشد محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی
انجام سمینار کارشناسی ارشد نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار
انجام سمینار کارشناسی ارشد مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه موردی بانک های شهرسنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات با استفاده از مدل سرکوئال
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
انجام سمینار کارشناسی ارشد شیوه انتخاب و بکارگیری مدیران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی منشاء های ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا
انجام سمینار کارشناسی ارشد نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه ، کوش نامه ،گرشاسبنامه )
انجام سمینار کارشناسی ارشد معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر ، مطالعه موردی
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد قصه چیست ؟
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازی و اثر بخشی مدیران صدا و سیمای مرکز کردستان از دیدگاه کارکنان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عملکرد شرکت های خدمات از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل servaua
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی آداب و رسوم سنن شاهنامه فردوسی از عهدمنوچهرتابهمن
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی نامه های منشور مرداب معاصر
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیویدوهانگر
انجام سمینار کارشناسی ارشد شعر و اشعارنویسی جمالزاده
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی در استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد روشهای آمار شرکتها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتیانجام سمینار کارشناسی ارشد تولیدی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد شیوه های ارسال پیام در حماسه های ایرانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد فرایندهای کسب و کار
انجام سمینار کارشناسی ارشد مقایسه حکمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بانک ها و موسسات مالی و نحوه کارکرد آنها
انجام سمینار کارشناسی ارشد نوگرایی (Modemi zation)و ارتباط آن با رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن فرهنگ تغذیه در قشر متوسط کلان شهر تبریز
انجام سمینار کارشناسی ارشد طراحی مفهومی پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران طی سالهای
انجام سمینار کارشناسی ارشد مدیریت کلان زنجیره تأمین در صنعت مرغداری
انجام سمینار کارشناسی ارشد پوسته ها و اطلاعات در مورد آنها
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه بانثر مسجع (برمبنای اشعار احمد شاملو عهدالعاشقین روزبهان تقلی شیرازی )
انجام سمینار کارشناسی ارشد روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ، فرهنگ و ادب ایرانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی شهر سنندج )
انجام سمینار کارشناسی ارشد پاره ای از لغات مهم و مشترک در فیه ما فیه ومثنویانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی یک چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد تغذیه تحریکی زنبور عسل با غلظتهای متفاوت اسید اسکلوبیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر تخمگذاری ملکه جمعیت کلومی وزنو پروتئین بدن
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سنندج
انجام سمینار کارشناسی ارشد مقایسه تطبیقی سرمایه ای اجتماعی در بانکهای ایران
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی میزان تفاوت بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرسنندج از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدلانجام سمینار کارشناسی ارشد بعدی سروکوال
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت بدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه
انجام سمینار کارشناسی ارشد مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کارا ترین روش در بورس اوراق بهادار تهران
انجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ویژیگهای شحصیتی و رفتار شهروندی سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تأثیر گذار بر تأخیر زمان پروژه های راه سازی با رویکرد فرضی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان
انجام سمینار کارشناسی ارشد تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد تدفین راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط
انجام سمینار کارشناسی ارشد مقایسه ریاضت در عرفان اسلامی و عرفان بودایی و تأکید بر دیدگاه عارفان خراسان
انجام سمینار کارشناسی ارشد تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعادل سازمانی
انجام سمینار کارشناسی ارشد ارتباط هوش هیجانی EQ با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تأکید بر تعارضات فردی
انجام سمینار کارشناسی ارشد برسی بخشی از کاستیهای ترجمه رساله تشریحی
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانهای دولتی استان ایلام و عوامل موثر بر آن
انجام سمینار کارشناسی ارشد جمع آوری و تحلیل داستنهای کردی قروه
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی عملکرد شرکتهای مهندسی پزشکی از دیدگاه مسئولین بخشهای مختلف بیمارستانی با استفاده از مدل سروکوالانجام سمینار کارشناسی ارشد
انجام سمینار کارشناسی ارشد کتاب شناسی تحلیل فریدون مشیری
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB
انجام سمینار کارشناسی ارشد بررسی نقش گمرک الکترونیکی و تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان استان آذربایجان غربی

/ 0 نظر / 4 بازدید